GLOBAL WEBBPLATS www.marcegaglia.com

|
|
|
|
|

MILJÖ OCH HÅLLBARHET

Fagersta Stainless bidrar till en hållbar utveckling. Vi arbetar kontinuerligt med att reducera utsläppen och energiförbrukningen för att minska vår påverkan på miljön. Vårt avfall återanvänds eller tas omhand enligt miljölagar och regler.

Vi är certifierade enligt:

ISO 14001 och 9001

ISO 50001 (Energiledningssystem)

EPD-dokument

Dragen Tråd

Valstråd