GLOBAL WEBBPLATS www.marcegaglia.com

|
|
|
|
|

DRAGEN TRÅD - EKER

VIKTIGA EGENSKAPER FÖR EKERTRÅD

För att få bästa egenskaper för ekertråd är det viktigt att uppfylla följande parametrar:

  • Snäv analys för att säkerställa perfekta och konsistenta produktegenskaper
  • Mekaniska egenskaper och deformationshårdnad
  • Korrosionsegenskaper
  • Ytans skick
  • Dimension och tolerans

STANDARDSTÅLSORTER FÖR EKERTRÅD

Vi rekommenderar följande standardstålsorter:

EN
TYPE / AWS
Fagersta
C %
Si %
Mn %
Cr %
Ni %
Mo %
N %
TS
Nmm2 (ksi)
CWH
Md30 Nohara
PRE
1.4301
304
R 350.19
0.030
0.40
1.50
18.20
8.20
0.60
0.050
900-1200
108
9
20
1.4310
302
R 300.20
0.052
0.45
1.20
17.40
8.25
0.60
0.050
900-1200
128
4
19

Other grades can be offered on demand

VECTOR® SPOKE WIRE

Vår högpresterande ekertråd för racing- och downhillcyklar. Vector® är vår kollektion av austenitiska ekertrådar. Den används ofta inom toppcykelsport, triatlon, downhill-racing och elcyklar. Anledningen till detta är de unika formningsegenskaperna som möjliggör att minska ekertrådens mittsektion och därmed minska vikten, öka styrkan och trötthetsmotståndet samt flexibiliteten. Efter reduktionen kan mittsektionen även pressas i en form för att skapa former som förbättrar aerodynamiken. Det är inom denna kollektion du hittar en av världens bästa ekertrådar. Vår forskning har visat att en bättre anpassad kemisk sammansättning förbättrar trötthetsegenskaperna. Våra A1 och A2 har därför upp till 25% bättre trötthetsegenskaper jämfört med standardmaterialet 304.

EN
TYPE
Fagersta
C %
Si %
Mn %
Cr %
Ni %
Mo %
N %
TS
Nmm2
(ksi)
CWH
Md30
Nohara
PRE
VECTOR®
A1
1.4301
302
R 300.20
0.052
0.45
1.20
17.40
8.25
0.60
0.050
850-1300
(123-189)
128
4
19
VECTOR®
A2
1.4310
302Mo
R 300.38
0.1
1.4
1.6
17.2
8.2
0.7
0.03
1300-1500
(189-218)
139
-31
20

PRE = Cr + 3.1 * Mo + 25 * N

MEKANISKA EGENSKAPER

Genom att välja ett specifikt stål och en viss dragningsprocess, kan vi styra vilka mekaniska egenskaper och yta tråden ska ha. Följande mekaniska egenskaper är viktiga för ekertråd:

Hållfasthet
Hög hållfasthet är nödvändig. Vi levererar kundanpassade nivåer mellan 850-1500 N/mm2.2 (123-218 ksi).

Forming properties
This is important in order to be able to reduce the spoke diameter in the middle section which will save weight, increase strength, flexibility and fatigue resistance. Straightening, bending and threading properties are also important basic requirements in order to make any type of spoke wire.

Elongation
By testing and calculating CWH and Md30 we can control elongation in relation to tensile strength.

KORROSIONSEGENSKAPER

Eftersom ekertråd är i kontakt med vatten är korrosionsmotstånd viktigt.

PRE (Pitting Resistance Equivalent) är en faktor som jämför egenskaper för olika stål vad gäller punkt och spaltkorrosion i korrosiva miljöer. Ett högt värde betyder bättre motstånd. PRE-värdet visas i våra tabeller över olika stålsorter. Ytans lenhet är också en viktig faktor för att motverka korrosion.

*Alla PDF-filer är endast på engelska.

YTANS SKICK

Ekertråd används ofta i miljöer där det är höga krav på estetiska egenskaper. Det är därför viktigt att ytan är blank och fri från defekter. Vi har utvecklat våra egna blankdragningsprocesser vilket gör det möjligt för oss att erbjuda allt från standard till krävande ytor:

  • FAGERSTA Vector®
  • FAGERSTA Royal på begäran med högre mekaniska egenskaper

DIMENSION OCH TOLERANS

Standard
1,50 – 5,00 mm (.059” – .394”)

Tolerans
+0/-0,02 mm (+0/-.001”)

Ovalitet
Max 50% av totala toleransspannet.

Begäran om information

"*" indicates required fields

Privatliv*